Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία του περίμενε στην ουρά...αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε για λογαριασμό σας οτιδήποτεέχει σχέση με υποθέσεις σας που αφορούν το Υπουργείο Συγκοινωνίας

 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλέτας με αριθμό (μεταβίβαση)
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης λόγω μεταβίβασης
 • Αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
 • Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής των κυρίων χαρακτηριστικών του (αλλαγή κινητήρα)
 • Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
 • Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
 • Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
 • Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες (επαγγελματική άδεια)
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές,μελισσοκομικές κ.λ.π. Ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
 • Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους πάνω από 4.000 κιλά, (επαγγελματική ή αγροτική άδεια), για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες, (περιλαμβάνονται και γεωργικές, κτηνοτροφικές κ.λ.π. Επιχειρήσεις)