Βίντεο
1ο Μάθημα Οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Τα βασικά μέρη του αυτοκινήτου (εσωτερικά)

 
3ο Μάθημα Οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Ξενίνημα και Σταμάτημα

 
2ο Μάθημα Οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Τα βασικά μέρη του αυτοκινήτου (εξωτερικά)

 
4ο Μάθημα Οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Στρίβωντας σε στροφή ανάποδα (οπισθογωνία)