Πληροφοριακές (Π) PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π) που δηλώνουν :

  • Προειδοποιήσεις κατευθύνσεων
  • Κατευθύνσεων
  • Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων
  • Τοπωνυμιών
  • Επιβεβαιώσεων
  • Χρησίμων πληροφοριών γιά τους οδηγούς οχημάτων
  • Ενδείξεις εγκαταστάσεων

Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Οι πινακίδες Π-17 ή Π-58 ή Π-59, εκτός της πληροφοριακής τους σημασίας, ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρμοζόμενοι στις κατοικημένες περιοχές κανονιομοί κυκλοφορίας, όπως ο περιορισμός της ταχύτητος, η απαγόρευση χρήσης ηχητικών οργάνων, προειδοποιήσεων κ.λπ. ισχύουν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τμημάτων εκείνων της οδού, εντός κατοικημένης περιοχής, στα οποία, με άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδοποίηση για διαφορετικούς τυχόν κανονισμούς.

Ρυθμιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση με την πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύουν σε όλο το μήκος της οδού, εντός της κατοικημένης περιοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό με άλλες πινακίδες, οε ορισμένα τμήματα της οδού αυτής.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :
Αρ.Πινακίδας Π:     Π1-Π10     Π11-Π20     Π21-Π30     Π31-Π40     Π41-Π50     Π51-Π60     Π61-Π70α     Π71-Π80     Π81-Π95