Πρόσθετες (ΠΡ) PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)

Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με όλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :
Αρ.Πινακίδας ΠΡ:     Πρ1-Πρ18β