Ρυθμιστικές της Κυκλοφορίας (Ρ) PDF Εκτύπωση E-mail
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ) που δηλώνουν :
  • Προτεραιότητα
  • Απαγορεύσεις ή περιορισμούς
  • Υποχρεώσεις

οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.

Επιτρέπεται:

α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.

β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής:
Αρ.Πινακίδας Ρ:     Ρ1-Ρ10     Ρ11-Ρ20     Ρ21-Ρ30     Ρ31-Ρ40     Ρ41-Ρ50δ     Ρ51-Ρ60     Ρ61-Ρ77