Διπλώματα Οδήγησης - Δικαιολογητικά
1 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α' (αρχική ή επέκταση)
2 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αρχική ή επέκταση)
3 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄
4 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Γ΄ + Ε΄
5 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄
6 Επέκταση άδειας οδήσης στην κατηγορία Δ΄ + Ε΄
7 Ανανέωση άδειας οδήγησης
8 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου.
9 Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
10 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α. Καναδά Αυστραλία Ιαπωνία Νότιο Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική Αρμόδια Υπηρεσία
11 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση
12 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε ανίστοιχη Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)
13 Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.
14 ΕΛΠΑ - Αν ταξιδέψετε με αυτοκίνητο στο εξωτερικό
15 Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια)
16 Εθνικό ίδρυμα αποκατάστασης ανάπηρων Ηνίοχος κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης ΑΜΕΑ
17 Ατομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)