ΚΤΕΟ - Νέα νομοθετική ρύθμιση PDF Εκτύπωση E-mail

drivingNEΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προαγωγής της οδικής ασφάλειας το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών αναδιαμορφώνει τις προϋποθέσεις ασφάλισης των οχημάτων συνδέοντας την ασφάλιση με τον έλεγχο ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών μετά τα Χριστούγεννα όλα τα οχήματα προκειμένου να ασφαλιστούν θα πρέπει να έχουν πρώτα περάσει από τεχνικό έλεγχο(ΚΤΕΟ).
Η ρύθμιση ισχύει και αντίστροφα αφού με την ψήφιση του νομοσχεδίου οι ιδιοκτήτες που προσέρχονται για έλεγχο στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να ασφαλίζουν καινούρια οχήματα δεδομένου ότι ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ γίνεται στα 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφόσον το όχημα είναι πλέον υπόχρεο σε τεχνικό έλεγχο (ήτοι μετά από 4 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του) απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι πλέον και η επίδειξη του δελτίου τεχνικού ελέγχου που πιστοποιεί ότι το όχημα έχει ελεγχθεί.
Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των κυκλοφορούντων οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου το 45% συστηματικά διαφεύγει του τεχνικού ελέγχου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους στην οδική ασφάλεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
 • Κάρτα καυσαερίων (αν υπάρχει σε ισχύ).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

Εκπαιδευτικά

 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής.
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων.
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται μη οφειλή, ή οφειλή με υπαγωγή σε διακανονισμό.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ) από τον ΟΑΕΕ.
 • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ).
 • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb).

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.).
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος).

Όλα τα οχήματα που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Τρίγωνο
 • Πυροσβεστήρα
 • Φαρμακείο

ΚΟΣΤΟΣ

Η αποφυγή του τεχνικού ελέγχου θεωρείται τροχαία παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ.
Ενημερωθείτε για τις προθεσμίες ελέγχου! Σε περίπτωση που το όχημα δεν προσέρχεται για τεχνικό έλεγχο μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με το κόστος εκπροθέσμου ως ακολούθως:

Εμπρόθεσμο θεωρείται το όχημα που προσκομίζεται για αρχικό έλεγχο εντός της προθεσμίας που υπάρχει από το πρόγραμμα πρόσκλησης της οικίας Νομαρχίας ή για περιοδικό έλεγχο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το πρόγραμμα πρόσκλησης της οικείας Νομαρχίας, ή την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου συν 1 εβδομάδα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ή επανέλεγχο καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης. Πιο συγκεκριμένα :

Πρόστιμα:

prices_01

prices_02

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο μετά την παρέλευση της προθεσμίας 20 ή 30 ημερών και μέχρι 60 ημέρες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε ο έλεγχος θεωρείται Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος.
2. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία Αρχικού ή Περιοδικού Ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης Αρχικός Έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου.

 
Πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη PDF Εκτύπωση E-mail
driving

Ναι υπό προϋποθέσεις, λέει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

Μετά την ενημέρωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για το θέμα της άρσης της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος της επιτροπής, κ. Κώστας Καρτάλης, δήλωσε πως η άρση δεν είναι ζήτημα τεχνολογίας αλλά εξαρτάται από το αν και κατά πόσο καλύπτονται προϋποθέσεις όπως η ποιότητα των καυσίμων, η επάρκεια του συστήματος ελέγχου των οχημάτων και τα επίπεδα αέριας ρύπανσης σε αιωρούμενα σωματίδια και οξείδια αζώτου. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του econews, ο κ. Καρτάλης είπε πως πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο επέκτασης της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης και σε άλλες πόλεις της χώρας που παρουσιάζουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος συμφώνησε ωστόσο πως χρειάζονται άμεσα μέτρα για την ανανέωση του στόλου των βαρέων φορτηγών, των λεωφορείων και των ταξί, ανεξάρτητα από την απόφαση για το θέμα της πετρελαιοκίνησης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, είπε ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει κατ' αρχάς θετικά την άρση της απαγόρευσης, υπογράμμισε όμως ότι αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με πάταξη της νοθείας στα καύσιμα, παρεμβάσεις στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό των πόλεων και κυρίως της Αθήνας, επανεξέταση του μέτρου του Δακτυλίου, εφαρμογή ενός νέου Πράσινου Δακτυλίου και ανανέωση του στόλου των βαρέων οχημάτων.

Diesel or not diesel ?

Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα, φαίνεται όμως πως πλέον είναι πολύ κοντά στην υλοποίηση καθώς η κυβέρνηση προσβλέπει σε αυξημένα έσοδα από την καταρρακωμένη αγορά αυτοκινήτου. Βέβαια, το ΥΠΕΚΑ προβληματίζεται με τη νοθεία καυσίμων, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και απειλεί να ακυρώσει το όποιο περιβαλλοντικό όφελος έχουν οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες των σύγχρονων diesel. Όπως αναφέρει το capital.gr, ο κ. Παπακωνσταντίνου παραδέχτηκε πως οι συστηματικές μετρήσεις που διενεργούνται από το ΥΠΕΚΑ δείχνουν ότι τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) παρουσιάζουν σημαντικές υπερβάσεις, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με κύρια πηγή ρύπανσης την οδική κυκλοφορία (ποσοστό 35-60%, ανάλογα με την περιοχή). Μάλιστα, από την οδική κυκλοφορία, τη μερίδα του λέοντος στα σωματίδια αποτελούν οι εκπομπές των ΤΑΧΙ και των μεγάλων σε ηλικία φορτηγών πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Επίσης, δεν είναι λίγες οι οργανώσεις και οργανισμοί που εναντιώνονται στην άρση του μέτρου. Ανάμεσά τους και η Greenpeace, η οποία υποστηρίζει μεταξύ άλλων πως η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης θα επιδεινώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η αλήθεια είναι πως τα σύγχρονα diesel έχουν εξελιγμένους πετρελαιοκινητήρες που με ειδικά πρόσθετα (Adblue) και φίλτρα (DPF), καταπολεμούν τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, ρυπαίνοντας πολύ λιγότερο απ' ότι στο παρελθόν. Ωστόσο, η άρση της απαγόρευσης θα πρέπει να αποκλείει μοντέλα παλαιότερης τεχνολογίας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να γεμίσουμε με εισαγόμενα μεταχειρισμένα diesel που όντως θα επιβαρύνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Όσο για την τόνωση της αγοράς, είναι μάλλον απίθανο να δούμε κάτι τέτοιο. Η τεράστια πτώση πωλήσεων οφείλεται στην αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων και όχι στη δυνατότητα των Αθηναίων και Θεσσαλονικέων για αγορά πετραλαιοκίνητων ΙΧ.

Diesel ή βενζινοκίνητο;

Γενικά, στη σύγκριση βενζινοκίνητου vs πετρελαιοκίνητου ισχύουν τα εξής: Τα πετρελαιοκίνητα είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα αλλά έχουν μικρότερη κατανάλωση, μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των service και φτηνότερα τέλη κυκλοφορίας λόγω χαμηλότερων εκπομπών CO2. Η απόσβεση της διαφοράς στην τιμή αγοράς έρχεται συνήθως μετά από 5-6 χρόνια για κάποιον που διανύει ετησίως κατά μέσο όρο 15.000 km.

Από την άλλη, υπάρχουν μοντέλα που διατίθενται με αδύναμους βενζινοκινητήρες και ισχυρότερους diesel, όπως π.χ. το Fiat Panda, ή με βενζινοκινητήρες μεγάλου κυβισμού και μκρότερους diesel, όπως π.χ. το Jeep Cherokee. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή γίνεται καθαρά είτε λόγω διαφορά δυναμικότητας, είτε λόγω χαμηλότερου κυβισμού.

pathfinder.gr

 
Nέα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 PDF Εκτύπωση E-mail
driving

Σύμφωνα με πληροφορίες του gocar, τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 θα ισχύσουν για όσα αυτοκίνητα ταξινομηθούν από 1-11-2010 και όχι από 1-1-2011 που προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από την 1η Νοεμβρίου ο υπολογισμός των τελών θα γίνει ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, δηλαδή αν είναι diesel ή ηλεκτρικά ή αν πρόκειται για υβριδικά ή μη. Επίσης ένα αμιγώς ηλεκτρικό δεν εκπέμπει CO2 οπότε έχουμε πρακτικά μηδενικές εκπομπές. Αυτά θα αποσαφηνιστούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου και πιθανόν με κάποια εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Περισσότερα...
 
«Πράσινα» οχήματα PDF Εκτύπωση E-mail

driving Το 26% του διοξειδίου του άνθρακα και το 63% των διοξειδίων του αζώτου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης προέρχονται από το οδικό δίκτυο των χωρών-μελών. Δηλαδή από την αυτοκίνηση. Φανταστείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες Ηπείρους και ειδικά στους κυριότερους ρυπαντές του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνα. Πάντως, έχει γίνει συνείδηση πλέον (σε κυβερνήσεις, αυτοκινητοβιομηχανίες και αγοραστικό κοινό) πως η αλλαγή του στόλου των αυτοκινήτων που κινούνται τώρα στους δρόμους με άλλα -πιο φιλικά προς το περιβάλλον («πράσινα»)- αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου που απειλεί την βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μία ραγδαία άνοδο στις πωλήσεις των υβριδικών αυτοκινήτων (ειδικά στις ΗΠΑ), ενώ η τεχνολογία των υβριδικών έχει εξελιχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Περισσότερα...
 
Τα νέα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα PDF Εκτύπωση E-mail
driving

Η κυβέρνηση αποφάσισε να επαναφέρει τα τεκμήρια στον χώρο των αυτοκινήτων φέρνοντας έτσι σε δύσκολη θέση αρκετούς συμπολίτες μας. Έτσι για αυτοκίνητα ηλικίας μέχρι 5 ετών και μέχρι 1.200cc το τεκμήριο ανέρχεται σε €3.000 ενώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200cc προστίθενται €300 ανά 100cc μέχρι τα 2000cc και €400 ανά 100cc για πάνω από 2000cc. Για αυτοκίνητα από 5 έως 10 χρόνια το τεκμήριο είναι κατά 20% χαμηλότερο ενώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 10 ετών το τεκμήριο είναι κατά 40% χαμηλότερο.  Αναλυτικά οι πίνακες των τεκμηρίων ανάλογα με τα κυβικά και την παλαιότητα μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 3

Online Εκπαίδευση

l_plateOnline Test  για  την αξιολόγηση των οδηγικών σας γνώσεωνΞεκινήστε!