Θεωρητική Εξέταση PDF Εκτύπωση E-mail

Ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου, προτού να λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις.
Το φύλλο-ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα εξετασθείτε, περιλαμβάνει έναν αριθμό ερωτήσεων, που είναι αντίστοιχες ή ίδιες με εκείνες του Ερωτηματολογίου που ακολουθεί στο εγχειρίδιο αυτό.

Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν δώσει το πολύ μία (1) λανθασμένη απάντηση.

Σε διαφορετική περίπτωση (δύο ή περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις) απορρίπτεται και επανεξετάζεται. Η επιτυχία στη θεωρητική εξέταση είναι προϋπόθεση για την εξέταση στην πρακτική της οδηγήσεως.