Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) Εκτύπωση

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) που δηλώνουν :

  • επικίνδυνες θέσεις
  • Προσβάσεις οδικών κόμβων
  • Προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπόρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής :

Αρ.Πινακίδας Κ:     Κ01-Κ10     Κ11-Κ20     Κ21-Κ30     Κ31-Κ41

 
Joomla SEO by AceSEF