Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?

Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?
Μηχανή Αναζήτησης
46  43.8%
Από φίλο / γνωστό
28  26.7%
Άλλο
23  21.9%
Φυλλάδια
6  5.7%
Ραδιόφωνο
2  1.9%

Αριθμός Ψήφων  :  105
Πρώτη ψήφος  :  Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2009 16:53
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 08:42