Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?

Πώς πληροφορηθήκατε για το giaseranis.gr?
Μηχανή Αναζήτησης
46  43.4%
Από φίλο / γνωστό
29  27.4%
Άλλο
23  21.7%
Φυλλάδια
6  5.7%
Ραδιόφωνο
2  1.9%

Αριθμός Ψήφων  :  106
Πρώτη ψήφος  :  Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2009 16:53
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 20 Ιούλιος 2021 09:58